Pháp xuất bản sách mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

04:19 | 27/08/2019
Mới đây, một cuốn sách mới về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được xuất bản tại Cộng hòa Pháp.
Pháp xuất bản sách mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là công trình khảo cứu được nhà sử học Alain Ruscio thực hiện nhân 50 năm ngày mất của Bác Hồ. Đã từ 2 năm nay, nhà báo, nhà sử học Alain Ruscio dành thời gian để nghiên cứu, biên soạn và cho ra đời cuốn sách "Hồ Chí Minh - Viết và tranh đấu". Đây là tác phẩm thứ 3 của ông về Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản tại Pháp.

Viết và tranh đấu là tác phẩm tổng hợp những bài viết của chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư liệu quý được lưu trữ tại cơ quan lưu trữ của Pháp. Ngoài ra, cuốn sách cũng có nhiều tư liệu là bài viết của các nhân vật chính trị và bạn bè viết về Bác Hồ. Tác giả đã chọn cách biên soạn này để đưa ra một chân dung hoàn chỉnh dưới nhiều góc nhìn khác nhau về người mà ông gọi là "oncle Hồ - Bác Hồ ".

Cuốn sách hiện đã được giới thiệu trong giới nghiên cứu và sẽ tiếp tục được giới thiệu tại các nhà sách chuyên đề của Pháp trong thời gian tới.

Cuốn sách như một món quà thể hiện lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành cả cuộc đời cho độc lập của dân tộc.

Nguồn: VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam