Thông tin về Đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu, kiều bào đi thăm Trường Sa

10:34 | 24/03/2018
Chiều 21/3 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam họp bàn triển khai kế hoạch tổ chức đoàn đại biểu các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, kiều bào, các tầng lớp nhân dân đi thăm quần đảo Trường Sa.
Thông tin về Đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu, kiều bào đi thăm Trường Sa

Theo kế hoạch đoàn 180 đại biểu thuộc Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài có ủng hộ xây dựng công trình sẽ ra thăm quân dân Trường Sa vào tháng 4 năm 2018.

Trong dịp này đoàn sẽ thăm, tặng quà trực tiếp cho nhân dân, chiến sĩ trên đảo; xây dựng nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trên đảo từ các nguồn đóng góp, ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân, kiều bào, tổ chức, chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam sẽ kêu gọi vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, kiều bào, tổ chức chung tay ủng hộ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trên quần đảo Trường Sa.

Nguồn: VTV4.VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam