Việt Nam tham dự Diễn đàn chính trị cấp cao Liên Hợp Quốc

11:16 | 20/07/2017
Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững đang diễn ra tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ.
Việt Nam tham dự Diễn đàn chính trị cấp cao Liên Hợp Quốc

Với 36 phiên họp chính và gần 150 sự kiện bên lề, Diễn đàn này là dịp để các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc trao đổi, thảo luận phương hướng và biện pháp hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững đã được thông qua năm 2015. Việt Nam đã cử đoàn đại biểu tham dự và đóng góp tích cực tại Diễn đàn này.

Xóa nghèo; Xóa đói; Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh; Bình đẳng giới; Xây dựng hạ tầng vững chắc, đẩy mạnh công nghiệp hóa bền vững và khuyến khích đổi mới; Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương; Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu... đó là 7/17 mục tiêu phát triển bền vững được kiểm điểm tại Diễn đàn Chính trị cấp cao của Liên hợp quốc năm 2017.

Với chủ đề "Xóa nghèo và thúc đẩy thịnh vượng trong một thế giới đang thay đổi", Diễn đàn năm nay đã rà soát những tiến triển đã đạt được, chia sẻ kinh nghiệm thành công và chỉ rõ thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn đã đóng góp tích cực vào các phiên thảo luận chung; khẳng định cam kết và quyết tâm của Việt Nam triển khai hiệu quả chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững.

Bên lề Diễn đàn Chính trị cấp cao, Việt Nam đã chủ trì tổ chức tọa đàm về công nghệ thông tin truyền thông và xóa nghèo. Đây là sáng kiến của Việt Nam, góp phần thực chất vào việc thảo luận chủ đề chính của Hội nghị.

Các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc còn hơn 12 năm nữa để hiện thực hóa các mục tiêu đầy tham vọng trong chương trình nghị sự về phát triển bền vững. Để đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu này, đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức của tất cả các quốc gia và đối tác có liên quan, trong đó, Việt Nam đã và đang là thành viên có đóng góp tích cực.

Nguồn: VTV4.VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam