Đề xuất Việt Nam đạt tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cá da trơn của Mỹ

16:50 | 20/09/2018
Cục Thanh tra An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo công nhận hệ thống quản lý chất lượng cá da trơn của Việt Nam tương đương yêu cầu quản lý chất lượng của nước này.
Đề xuất Việt Nam đạt tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cá da trơn của Mỹ

Thông báo của Cục Thanh tra An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Mỹ đề xuất công nhận Việt Nam là quốc gia đảm bảo đủ tiêu chuẩn để tiếp tục xuất khẩu cá da trơn thô và các sản phẩm cá da trơn vào thị trường Mỹ. Cục Thanh tra An toàn vệ sinh thực phẩm Mỹ đưa ra đề xuất này sau khi xem xét luật, quy định và khảo sát hệ thống kiểm soát chất lượng cá da trơn của Việt Nam và xác định hệ thống này của Việt Nam tương đương với hệ thống mà Mỹ đã thiết lập. 

Cũng theo đề xuất, chỉ các sản phẩm cá và cá da trơn thô Việt Nam sản xuất tại các cơ sở được chứng nhận mới đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ. Tất cả các sản phẩm này sẽ tiếp tục chịu sự kiểm tra lại tại các điểm kiểm định của Mỹ. Tuy đây mới là ý kiến đề xuất ban đầu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, nhưng được coi là bước tiến bộ quan trọng và tích cực đảm bảo cá da trơn của Việt Nam có thể được tiếp tục xuất khẩu sang Mỹ.

Trường Sơn - Tuấn Trung (Phóng viên VTV tại Mỹ)

Nguồn: VTV4.VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam