Eurocham: Nhà đầu tư châu Âu vững tin vào thị trường Việt Nam

14:38 | 15/03/2019
Eurocham đánh giá, môi trường kinh tế vĩ mô ổn định của Việt Nam, cùng với lạm phát ở mức một con số, tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Eurocham: Nhà đầu tư châu Âu vững tin vào thị trường Việt Nam

Trong ấn phẩm Sách Trắng lần thư 11 vừa công bố, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) khẳng định, kể từ khi trở thành thành viên WTO năm 2007, Việt Nam đã thực hiện quá trình cải cách luật pháp trong nước để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và chính điều này đã tạo ra một môi trường đầu tư và thương mại hấp dẫn hơn cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Trên thực tế, chi phí kinh doanh thấp, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu tăng vọt và môi trường kinh tế phi điều tiết của Việt Nam giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho FDI.

Theo đánh giá của EuroCham, Việt Nam có một số lợi thế cạnh tranh khiến Việt Nam hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm chi phí sản xuất cạnh tranh, vị trí tốt ở Đông Nam Á, hiệu quả kinh tế mạnh mẽ và tiêu dùng trong nước tăng trưởng.

Các doanh nghiệp châu Âu đều có nguyện vọng và kế hoạch sẽ mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

Chính phủ Việt Nam đã rất nỗ lực thực hiện các cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư và thương mại. Do đó, chỉ số môi trường kinh doanh đã cải thiện, và điều này đóng góp đáng kể vào việc cắt giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, Sách Trắng của EuroCham nêu rõ.

Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) cho thấy các công ty châu Âu đánh giá tích cực về môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Kết quả đánh giá trong Quý 4 năm 2018 ở mức cao nhất kể từ cuối năm 2016.

Theo Eurocham, môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, cùng với lạm phát thấp tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường tăng trưởng nhanh của Việt Nam.

Trong nội dung Sách trắng 2019, Eurocham cũng ghi nhận nỗ lực cải cách thuế và hải quan của Việt Nam. Đại diện Tiểu ban Thuế và Chuyển giá của Eurocham, ông Thomas McClelland cho biết, Eurocham đánh giá cao những thay đổi tích cực liên quan đến các quy định pháp luật về thuế tại Việt Nam. Ví dụ như những thay đổi giúp giảm thiểu thời gian người nộp thuế tuân thủ các nghĩa vụ về thuế. Đồng thời, ông cũng hoan nghênh những nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan nhà nước trong việc rà soát và cập nhật các quy định về thuế.

Nguồn: VOV

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam