Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản hơn 36 tỷ USD

15:15 | 30/11/2018
Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thộn Việt Nam cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 11 năm 2018 ước đạt 3,61 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2018 đạt 36,3 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản hơn 36 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thộn Việt Nam, ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 11 năm 2018 đạt 2,8 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 11 tháng năm 2018 đạt 28,8 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy, trong 11 tháng đầu năm 2018, ngành nông nghiệp đạt mức xuất siêu là 7,5 tỷ USD.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt gần 18,1 tỷ USD (tăng 3,1%); giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 8,1 tỷ USD (tăng 6,8%); giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 0,51 tỷ USD (tăng 12,9%); giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 8,6 tỷ USD (tăng 18%).
 
 
Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 11/2018 ước đạt 852 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 11 tháng đầu năm 2018 ước đạt 8,1 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2017. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường xuất khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018, chiếm 54,9% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản; các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Thái Lan (tăng 17,1%), Anh (tăng 14,5), Hàn Quốc (tăng 12,2%) và Australia (tăng 11%).

Giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 11/2018 ước đạt 937 triệu USD, lũy kế giá trị xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2018 ước đạt 8,2 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2018. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là bốn thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018, chiếm 79,6% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Theo Chinhphu

Nguồn: VTV4.VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam