150 thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2019

01:38 | 11/07/2019
150 thanh niên, sinh viên kiều bào từ 29 quốc gia sẽ tham dự chương trình Trại hè Việt Nam 2019 từ 10-26/7 với nhiều hoạt động phong phú tại 10 địa phương ở cả ba miền Bắc-Trung-Nam.
150 thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2019

Nguồn: Quehuong online

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam