Chương trình Xuân Quê hương 2018

14:47 | 08/02/2018
Phát biểu trước hơn 1000 kiều bào đại diện cho hơn 4,5 triệu người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài về tham dự chương trình Xuân Quê hương 2018 do Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.
Chương trình Xuân Quê hương 2018

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Trong những thành tựu trên các lĩnh vực làm nức lòng nhân dân cả nước năm qua, có sự đóng góp vô cùng quý báu cả về vật chất và tinh thần của kiều bào ta ở nước ngoài. Không chỉ làm rạng danh dân tộc Việt Nam ở nước ngoài, nhiều bà con đã về nước tích cực tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, kiều bào ta ở nước ngoài là một phận máu thịt không thể tách rời;... Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách về người Việt Nam ở nước ngoài.

Xuân Mậu Tuất đang đến, Chủ tịch nước mong muốn, với khí thế mới, sức sống mới, đồng bào ở nước ngoài muôn người như một, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế.

Tại chương trình, Chủ tịch nước đã đánh trống khai hội Xuân 2018.

Nguồn: VTV4.VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam