Hôm nay (11/7), công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở

01:43 | 11/07/2019
Hôm nay, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc, công bố kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Hôm nay (11/7), công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở

Cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở bắt đầu từ ngày 1/4. Nội dung điều tra bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ; tình hình lao động, việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Mục tiêu của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở là để nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ đất nước.

Theo Dân trí, VTV

Nguồn: VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam