Phát hành cuốn sách về các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Italy

02:37 | 15/04/2019
Cuốn sách dày 518 trang, giới thiệu 98 bài viết và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1919 – 1969
Phát hành cuốn sách về các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Italy

Nhà xuất bản Marxventuno (Chủ nghĩa Marx thế kỷ 21) vừa cho phát hành rộng rãi cuốn sách về các bài viết của Bác Hồ bằng tiếng Italy với tựa đề “Hồ Chí Minh – Chủ nghĩa yêu nước và Chủ nghĩa quốc tế” (Ho Chi Minh – Patriottismo e Internazionalismo”. Cuốn sách dày 518 trang, giới thiệu 98 bài viết và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1919 – 1969, trong đó có những tác phẩm nổi bật của Người như “Tuyên ngôn độc lập” năm 1945,  bản “Yêu sách của nhân dân An Nam'' gửi Hội nghị Vécxây năm 1919, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” năm 1946, “Không có gì quý hơn độc lập tự do” năm 1966, “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 1969….

Phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách ngày 12/4 tại thủ đô Rome của Italy, dịch giả của cuốn sách đồng thời là Giám đốc Marxventuno, ông Andrea Catone khẳng định các bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1919 – 1969 được giới thiệu trong cuốn sách là những tác phẩm tiêu biểu và nổi bật, thể hiện tư tưởng lớn của Người - một nhân cách vĩ đại. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã vượt ra ngoài biên giới của đất nước Việt Nam và trở thành nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa chống lại chủ nghĩa thực dân, đế quốc trên toàn thế giới. Việc bản thân ông dày công tuyển chọn và dịch các bài viết của Bác Hồ sang tiếng Italy là để bày tỏ lòng tôn kính đối với Người. 

Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ cho biết năm 2019 đánh dấu 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách này không chỉ là món quà đầy ý nghĩa, thể hiện lòng thành kính đối với một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mà còn thể hiện nhiệt huyết của dịch giả, muốn truyền tiếp cho thế hệ trẻ tư tưởng Hồ Chí Minh về lòng yêu nước, về giải phóng con người, giải phóng dân tộc trong bối cảnh mới hiện nay.

Nguồn: VOV

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam