Việt Nam đóng góp xây dựng trung tâm thí nghiệm của IAEA

09:03 | 11/06/2019
Vừa qua, Đại sứ Lê Dũng đã dự Lễ đặt viên gạch tượng trưng của Việt Nam lên bức tường danh dự của các nước có đóng góp cho việc xây dựng trung tâm thí nghiệm của Cơ quan năng lượng nguyên tử (IAEA) tại Seibersdorf, Áo.
Việt Nam đóng góp xây dựng trung tâm thí nghiệm của IAEA

Đại sứ Lê Dũng cũng đã tham dự lễ khánh thành Cơ sở máy gia tốc tuyến tính tại phòng thí nghiệm đo liều của IAEA.

Lễ đặt gạch vinh danh những nước đã có đóng góp nổi bật về chuyên môn cũng như đóng góp tài chính cho việc xây dựng các phòng thí nghiệm tại Trung tâm nghiên cứu Seibersdorf. Đây là trung tâm công nghệ cao của IAEA đặt tại Áo, nơi cung cấp dịch vụ về đào tạo, nghiên cứu, phòng thí nghiệm và xử lý chất thải phóng xạ.

Cho đến nay, đã có 35 nước có những đóng góp nổi bật về chuyên môn và tài chính cho Trung tâm này. Việt Nam là nước thứ 36 có vinh dự được đặt viên gạch lên bức tường danh dự tại đây.

 

Nguồn: Thế giới & Việt Nam

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam