Triển lãm về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

16:29 | 19/07/2017
Ngày 18/7, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển lãm "Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam'.
Triển lãm về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

Kênh truyền hình đối ngoại VTV4

Triển lãm "Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam," có gần 400 ảnh, tài liệu, sách, hiện vật, triển lãm giới thiệu khái quát "Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" một cách hệ thống, chân thực và khách quan; phản ánh quá trình xây dựng và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, tập trung từ năm 1962-2017, trong đó có một số tư liệu, hiện vật lần đầu tiên được công bố. 

Đoàn đại biểu hai nước Việt Nam - Lào tham quan triển lãm
 
Qua triển lãm, người xem thấy được những thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình cách mạng của mỗi nước, tập trung nhấn mạnh những bước ngoặt lịch sử, những sự kiện, thành tựu tiêu biểu mà nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào anh em đã giành được trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Triển lãm diễn ra đến ngày 15/9/2017.
 

VTV4.VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam