Tổng thống Ấn Độ thăm cấp nhà nước Việt Nam
200

16:25 | 21/11/2018