Tổng thống Ấn Độ phát biểu trước Quốc hội Việt Nam
200

16:28 | 21/11/2018