Tăng cường hợp tác quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc
200

16:34 | 21/11/2018