Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Campuchia
200

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Campuchia
17:38 | 09/12/2018