Phỏng vấn Đại sứ Nga về chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
200

09:35 | 21/05/2019