Nhiều hộ dân bị ngập do mưa lũ
200

Nhiều hộ dân bị ngập do mưa lũ
08:47 | 28/09/2021