Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ
200

16:59 | 10/07/2018