Hội đàm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ​
200

17:02 | 10/07/2018