Chương trình gặp mặt thường niên 2018 và Đại hội Hội đồng hương Hà Nam Ninh tại Đức
200

15:45 | 11/10/2018