Sôi động đêm chung kết cuộc thi "Vmiss of Melbourne 2018", Australia
200

15:50 | 11/10/2018