Kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội tại Kiev, Ucraina
200

Kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội tại Kiev, Ucraina
13:40 | 12/10/2018