Triển lãm “Chiến tranh Việt Nam qua hiện vật” trên bờ sông Neva, Liên bang Nga
200

Triển lãm “Chiến tranh Việt Nam qua hiện vật” trên bờ sông Neva, Liên bang Nga
15:16 | 09/11/2018