Tết cộng đồng của người Việt khu vực Daegu-Gyeongbuk, Hàn Quốc
200

Tết cộng đồng của người Việt khu vực Daegu-Gyeongbuk, Hàn Quốc
19:01 | 11/01/2019