Đại lễ Thượng Nguyên và cầu an đầu năm mới tại Erfurt, CHLB Đức
200

Đại lễ Thượng Nguyên và cầu an đầu năm mới tại Erfurt, CHLB Đức
13:00 | 20/02/2019