Đêm ca nhạc ''Về miền quan họ" tại Warszawa, Ba Lan
200

07:56 | 17/06/2019