Chuyên nghiệp hoá đội ngũ dẫn chương trình, biên tập viên của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc
200

07:58 | 17/06/2019