Đại sứ Việt Nam chào từ biệt Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc
200

15:36 | 14/06/2018