Đại sứ Việt Nam trình quốc thư lên Tổng thống Mỹ Donald Trump
200

Đại sứ Việt Nam trình quốc thư lên Tổng thống Mỹ Donald Trump
16:21 | 19/09/2018