65 năm giải phóng Thủ đô: Những dấu mốc đáng nhớ

00:48 | 10/10/2019
Trải qua 65 năm kể từ ngày giải phóng, với những thăng trầm trong công cuộc xây dựng và đổi mới, Hà Nội đã đạt những dấu mốc lịch sử đáng ghi nhớ.
65 năm giải phóng Thủ đô: Những dấu mốc đáng nhớ

 

Nguồn: VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam