Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc hội đàm
200

Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc hội đàm
14:08 | 27/04/2019