Miền núi Quảng Nam thiếu nước trên diện rộng
200

Miền núi Quảng Nam thiếu nước trên diện rộng
09:50 | 23/05/2020