Khắc họa hình tượng chủ tịch Hồ Chí Minh qua lăng kính của các nghệ sỹ Bangladesh
200

Khắc họa hình tượng chủ tịch Hồ Chí Minh qua lăng kính của các nghệ sỹ Bangladesh
06:58 | 12/09/2019