Bảo tồn đa dạng sinh học - giải pháp có sẵn ở thiên nhiên

03:39 | 22/05/2020
Hôm nay là ngày 22/5 là Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học. Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm nay một lần nữa khẳng định giá trị, mức độ quan trọng, và những và nỗ lực của toàn cầu trong đó có Việt Nam để bảo tồn đa dạng sinh học.
Bảo tồn đa dạng sinh học - giải pháp có sẵn ở thiên nhiên

Khu bảo tồn Đất ngập nước Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, và Phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được công nhận vào danh sách Khu bảo tồn Đất ngập nước của Việt Nam. Với việc thành lập này, hai khu đất ngập nước mới đã góp phần quan trọng trong việc tạo hành lang đê chắn sóng để ngăn triều cường, bão lũ, đông thời là lá phổi xanh điều tiết khí hậu cho các xã trong khu vực. Ông Lê Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình cho biết "Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng, bà con cũng nâng cao ý thức để giữ gìn bảo tồn phát huy giá trị đất ngập nước. Chúng tôi cũng tuyên truyền, ký cam kết, kịp thời phát hiện tránh người lợi dụng phá hoại khu rừng ngập nước này."

Khi môi trường sinh thái đa dạng trong hệ thống rừng ngập mặn ven biển được bảo vệ, lợi ích từ nguồn thủy sản là đáng kể, vừa góp phần bảo tồn loài vừa tạo sinh kế, ổn định đời sống cho người dân địa phương. Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục tưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học thuộc Tổng cục Môi trường cho rằng "Kết quả đạt được trong gia tăng diện tích đất được bảo tồn cũng như số lượng các khu bảo tồn, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên như rạn san hô, rừng ngập mặn, biện pháp phục hồi đất ngập nước, quản lý bền vững tài nguyên rừng, thì cũng đã đóng góp bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng đối với đa dạng sinh học."

Con người là một phần của tự nhiên, đồng thời cũng là nhân tố thúc đẩy quá trình suy thoái hoặc phục hồi môi trường. Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái, với công nghệ hiện đại sẽ đảm bảo tính bền vững cả kinh tế, xã hội và môi trường.

Nguồn: VTV4.VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam