Việt Nam là nơi tốt thứ hai thế giới cho người nước ngoài sinh sống và làm việc

12:30 | 09/10/2019
Theo kết quả khảo sát của mạng lưới Internations, Việt Nam đứng ở vị trí số 2 trong danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ tốt nhất cho người nước ngoài sinh sống và làm việc.
Việt Nam là nơi tốt thứ hai thế giới cho người nước ngoài sinh sống và làm việc

Theo kết quả khảo sát của mạng lưới Internations, xét trên 5 tiêu chí bao gồm: Chất lượng cuộc sống, điều kiện làm việc với người nước ngoài, tài chính cá nhân, chi phí sinh hoạt và mức độ dễ dàng hòa nhập, Việt Nam đứng ở vị trí số 2 trong danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ tốt nhất cho người nước ngoài sinh sống và làm việc.

 

Nguồn: TTXVN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam