Xây dựng quy trình xét nghiệm nhanh Covid-19 tại quận, huyện Hà Nội

01:26 | 03/04/2020
Chủ tịch Thành phố yêu cầu CDC Hà Nội khẩn trương xây dựng quy trình xét nghiệm tạm thời đối với xét nghiệm nhanh dịch bệnh Covid - 19 tại quận, huyện
Xây dựng quy trình xét nghiệm nhanh Covid-19 tại quận, huyện Hà Nội

Ngày 2/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có công văn hoả tốc số 1120/CV - BCĐ yêu cầu Sở Y tế, CDC Hà Nội xét nghiệm nhanh dịch bệnh Covid - 19 tại một số quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Công văn nêu: Hiện nay, Thành phố đã thành lập một số cơ sở xét nghiệm nhanh dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn một số quận, huyện nhằm sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp mắc Covid-19 có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Để đảm bảo cho công tác xét nghiệm đúng quy định, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 Thành phố yêu cầu: Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc CDC Thành phố Hà Nội khẩn trương nghiên cứu, xây dựng quy trình xét nghiệm tạm thời đối với xét nghiệm nhanh dịch bệnh Covid - 19 tại quận, huyện, báo cáo xin ý kiến Bộ Y tế để triển khai một cách nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nguồn: VOV

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam