TRỞ VỀ CUỘC SỐNG – CUỘC CHIẾN SINH TỬ CỦA CÁC F0
200

Phim tài liệu TRỞ VỀ CUỘC SỐNG được ghi hình trong tháng 8/2021 về cuộc chiến khốc liệt giành giật sự sống của các F0 tại tâm dịch TP HCM. Đó câu chuyện F0 tự điều trị tại nhà, F0 điều trị tại tầng cao nhất tháp điều trị Covid-19 dành cho bệnh nhân nặng ở
10:57 | 05/09/2021