Vinh danh 20 doanh nghiệp phát triển bền vững

01:52 | 28/11/2019
Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc VCCI vừa tổ chức Lễ công bố 20 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam.
Vinh danh 20 doanh nghiệp phát triển bền vững

Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp được vinh danh lần này, Heineken Việt Nam nằm trong top 3 doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam trong 4 năm liên tiếp.

Giải thưởng trao cho các doanh nghiệp là sự ghi nhận những nỗ lực phát triển bền vững qua việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra giá trị thiết thực cho phát triển bền vững tại Việt Nam; đồng thời tích cực truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp cùng theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững.

Để chọn được 20 doanh nghiệp phát triển bền vững năm nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã dựa trên Bộ Chỉ số với 98 chỉ tiêu ở 3 lĩnh vực: kinh tế, xã hội và môi trường.

Nguồn: VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam