Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là thành viên chính thức của Chương trình phát triển bóng đá trẻ cấp cao AFC

03:54 | 24/09/2020
Chương trình phát triển bóng đá trẻ cấp cao AFC là một phần trong tầm nhìn và nhiệm vụ của AFC nhằm nâng cao tiêu chuẩn thi đấu ở cấp cao nhất.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là thành viên chính thức của Chương trình phát triển bóng đá trẻ cấp cao AFC

Trung tâm bóng đá trẻ PVF được AFC công nhận là học viện 3 sao. - Ảnh: VFF

Ngày 23/9, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã gửi thư chúc mừng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được Ban Bóng đá trẻ AFC phê duyệt là thành viên chính thức của Chương trình phát triển bóng đá trẻ cấp cao AFC (AFC Elite youth scheme).

Đồng thời, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF được AFC công nhận là Học viện 3 sao. Chứng nhận này sẽ được đánh giá lại sau 3 năm theo Điều 6 của Điều lệ và hướng dẫn của Chương trình phát triển bóng đá trẻ cấp cao AFC.

Chương trình phát triển bóng đá trẻ cấp cao AFC là một phần trong tầm nhìn và nhiệm vụ của AFC nhằm nâng cao tiêu chuẩn thi đấu ở cấp cao nhất. Nhận định, việc phát triển các tài năng bóng đá trẻ là yếu tố cốt lõi, Liên đoàn Bóng đá châu Á công nhận và hỗ trợ các Liên đoàn thành viên về những nỗ lực trong phát triển chương trình bóng đá trẻ, bao gồm việc cấp sao cho các học viện theo các tiêu chí của AFC.

Đồng thời, Liên đoàn Bóng đá châu Á và các Liên đoàn thành viên đề ra những tiêu chuẩn cho việc phát triển cầu thủ tài năng ở các trung tâm đào tạo; hỗ trợ các câu lạc bộ, các học viện nhằm tạo ra thế hệ kế cận cho các cầu thủ chuyên nghiệp.

Nguồn: VOV

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam