Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền thể dục thể thao cách mạng Việt Nam

08:00 | 19/05/2020
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân cường, nước thịnh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chặng đường, đồng hành cùng đất nước của ngành thể dục thể thao.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền thể dục thể thao cách mạng Việt Nam

Bác Hồ tập võ rèn luyện sức khỏe ( Ảnh tư liệu)

Hôm nay là ngày kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Nhân dịp này, cùng Thể Thao VTV đến với những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nền thể dục thể thao cách mạng Việt Nam - những điều đã trở thành một giá trị to lớn để Thể thao Việt Nam vững chắc bước vào tương lai.

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1946 đã gắn liền với quan điểm yêu nước của nhân dân ta. Bác nói: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới. Việc gì cũng cần có sức khoẻ mới thành công. Vậy nên, luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước".

Rèn luyện sức khoẻ trong câu nói của Bác cũng hàm chứa việc sức khoẻ về mặt thể chất cũng như tinh thần khi Bác căn dặn: Việc đó không tốn kém, khó khăn gì, gái, trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy tập ít phút thể dục thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy thì sức khoẻ. Dân cường thì nước thịnh, Người mong muốn đồng bào ai cũng gắng tập thể dục.

Bác Hồ còn là tấm gương sáng về rèn luyện sức khoẻ khi Người nói: "Tự tôi ngày nào cũng tập".

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày công bố cho tới nay đã nhận được sự hưởng ứng rộng khắp của mọi tầng lớp nhân dân. Các cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã được tổ chức hàng năm trên mọi miền tổ quốc với sự tham gia tích cực của hàng triệu người.Bên cạnh đó,chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho ngành TDTT những tình cảm sâu sắc và sự chăm lo to lớn. Từ tổ chức bộ máy cho đến các phong trào TDTT. Đặc biệt là việc đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ TDTT. Bác ân cần căn dặn: Cán bộ TDTT thì phải học tập chính trị, nghiên cứu nghiệp vụ và hăng hái công tác vì đó là một công tác trong các công tác cách mạng.

Bác Hồ và các vận động viên năm 1966 (Ảnh tư liệu)

Tháng 3 năm 1960 tại hội nghị cán bộ TDTT người đã nhấn mạnh: TDTT là công tác cách mạng - Đó là 1 tư tưởng lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh về TDTT. Tư tưởng lớn đó mang tính chỉ đạo chiến lược, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng của toàn dân tộc. Không chỉ có ngành TDTT quan tâm đến sự phát triển của thể thao nước nhà mà đó còn là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp mà còn của toàn dân, toàn xã hội.

Với ý nghĩa lớn lao, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân cường, nước thịnh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chặng đường gần 75 năm qua đồng hành cùng đất nước của nghành TDTT. Sự nghiệp TDTT vì dân cường nước thịnh đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và tiếp tục hướng đến những đỉnh cao mới.

Nguồn: VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam