Bản tin tiếng Việt 21h - 08/5/2017
200

Bản tin tiếng Việt 21h ngày 08/5/2017 với nội dung đáng chú ý: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ hội cho Việt Nam; Vắc xin sởi - rubella Việt Nam đạt chuẩn quốc tế.
10:10 | 09/05/2017