Tổng thống Ấn Độ dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Ấn và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
200

16:24 | 21/11/2018