Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Thượng nghị sĩ Mỹ
200

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Thượng nghị sĩ Mỹ
07:09 | 19/04/2019