50 năm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vì sự tiến bộ và hạnh phúc của người mù
200

50 năm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vì sự tiến bộ và hạnh phúc của người mù
07:17 | 19/04/2019