Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV
200

09:36 | 21/05/2019