Một số nông sản chủ lực gặp khó khi xuất khẩu sang Trung Quốc
200

05:39 | 12/06/2019