Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO
200

Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO
12:22 | 15/12/2019