Chủ tịch Quốc hội tiếp Hội cựu chiến binh
200

Chủ tịch Quốc hội tiếp Hội cựu chiến binh
12:23 | 15/12/2019