Thủ tướng thăm trường Sỹ quân Lục quân 2 tại Đồng Nai
200

06:42 | 20/01/2020